Home
ΠΟΝΤΙΑΚΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Ι. ΜΩΥΣΙΑΔΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Γεννήθηκε το 1942 στην Θεσ/νίκη.

Ο πατέρας του Μωυσής, που στην περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου ήταν άνεργος, διορίζεται το 1948 υπάλληλος στο Αγροτικό Ορφανοτροφείο Σερρών, του οποίου υπήρξε τρόφιμος, όταν πρόσφυγας από τον Πόντο μετά το 1922 βρέθηκε ορφανός και από τους δύο γονείς. Ετσι εγκαθίσταται η οικογένεια του Μωυσή Μωυσιάδη στις Σέρρες και ο εξάχρονος τότε Ιωάννης μεγαλώνει και στην συνέχεια δραστηριοποιείται σε αυτήν.

Το 1960 αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο με άριστα, δίνει εξετάσεις και εισάγεται 1ος στο Μαθηματικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και 4ος στην σχολή Πολ. Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Την περίοδο 1960-1965 σπουδάζει στο Ε.Μ.Π. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ενώ παράλληλα εργάζεται τα μεν τρία πρώτα χρόνια διδάσκοντας μαθηματικά σε μαθητές γυμνασίου, τα δε δύο τελευταία ως μελετητής σε τεχνικά γραφεία.

Το 1965 παίρνει το πτυχίο του Πολ. Μηχανικού και παρουσιάζεται στον στρατό όπου υπηρετεί ως έφεδρος αξιωματικός μέχρι τον Φεβρουάριο του 1968.

Έκτοτε μονίμως εγκατεστημένος στις Σέρρες αναπτύσσει έντονη επαγγελματική, επιχειρηματική, πολιτιστική και κοινωνική δράση.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

Α) Ως μελετητής Πολιτικός Μηχανικός

Από το 1968 αρχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα ως μελετητής ιδιωτικών κτιριακών, κατά κύριο λόγο, έργων. Ταυτόχρονα εγγράφεται στα μητρώα μελετητών δημοσίων έργων και ασχολείται με την εκπόνηση αντιστοίχων μελετών οικοδομικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.

Το 1980 από κοινού με τον αδελφό του Νικόλαο οργανώνει την μελετητική εταιρεία «Ν.Μωυσιάδης & συνεργάτες Ε.Π.Ε.» και έκτοτε δραστηριοποιείται σαν μελετητής αποκλειστικά στον τομέα των μελετών δημοσίων έργων.

Από το 1990 αναλαμβάνει την διαχείριση και της «Μακεδονική Εταιρεία Τεχνικών Μελετών (ΜΕΜ) Ε.Π.Ε.»

Τα είκοσι δύο χρόνια λειτουργίας τους οι παραπάνω εταιρείες εκπονούν μελέτες έργων υποδομής συνολικού ύψους αμοιβής άνω των 5.000.000.000 δρχ.

Στον τομέα των συγκοινωνιακών έργων πέραν των άλλων συμμετέχουν στην εκπόνηση τμημάτων της Εγνατίας Οδού, του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσ/νίκης, της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσ/νίκης.

Στον τομέα των υδραυλικών μελετών εκπονούν πλήθος μελετών υδρεύσεως και αποχετεύσεως πόλεων, εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων.

Στον τομέα των τοπογραφικών μελετών οργανώνουν πλήρως εξοπλισμένο και άριστα στελεχωμένο τμήμα φωτογραμμετρίας και συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου

Στον τομέα των Αρχιτεκτονικών μελετών εκπονούν μελέτες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Νοσηλευτηρίων, Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, Κτηρίων διοίκησης κ.λ.π.

Στον τομέα των στατικών μελετών εκπονούν αφ΄ ενός μεν τις αντίστοιχες στατικές των παραπάνω αναφερομένων αρχιτεκτονικών μελετών, αφ΄ ετέρου δε πλήθος μελετών ειδικών τεχνικών έργων (γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων).

Β) Ως κατασκευαστής

Από το 1968 μέχρι το 1980 συνεργάζεται με τον συνάδελφό του Εμ. Αραμπατζή στον τομέα των κατασκευών Δημοσίων Εργων. Κατασκευάζει διάφορα σημαντικά έργα οικοδομικά (Κλειστό κολυμβητήριο Σερρών, Κλειστό γυμναστήριο Δράμας, Διοικητήριο Σιδηροκάστρου κ.λ.π.), οδοποιϊας και υδραυλικά.

Από το 1980, παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα που είναι οι μελέτες δημοσίων έργων, ασχολείται και με την κατασκευή πολυωρόφων οικοδομών με αντιπαροχή ή και επί ιδιοκτήτων οικοπέδων.

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παράλληλα με την καθαυτό επαγγελματική του δράση, και ιδίως σαν προέκταση του κατασκευαστικού σκέλους αυτής, αναπτύσσει σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα

Το 1972 ανοίγει λατομείο αδρανών υλικών στο Νευροκόπι Δράμας.

Το 1974 συστήνει, σε συνεργασία με τον Μηχ. Ηλ. Μηχανικό Σ. Βεζυργιαννίδη, την «Σωληνουργεία Σερρών ΑΒΕΕ» που κατασκευάζει σιδηροσωλήνες μέχρι 3΄΄.

Το 1978 πρωτοστατεί στην σύσταση της «Τεχνομπετόν Α.Ε.», εταιρείας κατάσκευής και πώλησης ετοίμου σκυροδέματος.

Το 1980 πωλεί την πρώτη και αποχωρεί από την διοίκηση των άλλων δύο από τις παραπάνω επιχειρήσεις προκειμένου να ασχοληθεί αποκλειστικά με τον τομέα των μελετών δημοσίων έργων

Το 2000 συστήνει την «Τεχνική Σιντικής ΑΤΕΒΕ», λατομική επιχείρηση παραγωγής και πώλησης αδρανών υλικών.

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η προσφυγική του καταγωγή με τα δυσμενή οικονομικά και κοινωνικά της συνακόλουθα επέδρασαν καταλυτικά τόσο στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του όσο και στην επιλογή των στόχων της κοινωνικής του δραστηριοποίησης. Το 1968, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, θέτει εαυτόν στην διάθεση του Οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού, που βρίσκεται την περίοδο αυτή στα πρώτα του βήματα, και τον υπηρετεί έκτοτε με πάθος, σταθερότητα και συνέπεια. Οι επιδιώξεις των Ποντίων μπορούν να ομαδοποιηθούν στους δύο κύριους κλάδους, αυτούς της διατήρησης της Ποντιακής Πολιτιστικής Ιδιαιτερότητας και της ανάδειξης και επίλυσης του Ποντιακού Εθνικού Προβλήματος. Ο πρώτος εξυπηρετείται μέσα από την δράση των Ποντιακών Πολιτιστικών Συλλόγων. Για τον δεύτερο απαιτείται συσπείρωση και συντονισμένη δράση μέσα από συλλογικά όργανα όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών σωματείων και το Παγκόσμιο συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού. Τέλος κέντρο Εθνικής συσπείρωσης και θρησκευτικής λατρείας των Ποντίων είναι πανθομολογούμενα η «Παναγία Σουμελά». Σε όλους λοιπόν ανεξαιρέτως αυτούς τους φορείς προσέφερε τις υπηρεσίες του.

Aπό το 1968 ενεργοποιείται στον Σύλλογο Ποντίων Νομού Σερρών «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», του οποίου γίνεται Πρόεδρος στην περίοδο 1970-1972.

Το 1972 πρωτοστατεί στην προσπάθεια δημιουργίας Πανελληνίου συντονιστικού οργάνου, γίνεται γραμματέας της προσωρινής διοίκησης της υπό σύσταση Πανελλήνιας Ένωσης Ποντιακών Σωματείων και στην συνέχεια εκλέγεται για τέσσαρες συνεχείς θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.

Το 1974, έτος που πρωτοενεργοποιείται ο κανονισμός λειτουργίας του γνωστού ιδρύματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», εκλέγεται μέλος του πρώτου αιρετού Διοικητικού συμβουλίου και είναι ο μοναδικός αδιαλείπτως μέχρι σήμερα εκλεγόμενος. Στην εικοσιοκταετή θητεία του στο Ίδρυμα, πέραν της συμμετοχής του στην Διοίκηση, εκπόνησε την μελέτη του Νέου Ιερού Ναού το 1976, την χωροταξική μελέτη για την αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου το 1985, την μελέτη διαμόρφωσης του καθαυτό μοναστηριακού χώρου το 1991 και την μελέτη ανεγέρσεως συνεδριακού κέντρου.

Το 1991, όταν αρχίζει το νεοπροσφυγικό ρεύμα από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, επανερχόμενος ως πρόεδρος στην «Εύξεινο Λέσχη» Σερρών, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόβλημα της συμπαράστασης στους νεοπρόσφυγες, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την δραστηριότητα του Συλλόγου με δημιουργία νέων τμημάτων (θεατρικού, χορωδίας, δανειστικής βιβλιοθήκης) και με παρουσίαση αυτών στην ανά την Υφήλιο Ομογένεια (Αμερική, Αυστραλία, τ. Σοβιετική Ένωση και πλείστες χώρες της Ευρώπης).

Το 1993 είναι ο ένας εκ των τριών εκπροσώπων του Οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού που καταθέτουν στο αρμόδιο τμήμα της Βουλής αποδεικτικά στοιχεία για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Το 1998 συμμετέχει στην επιτροπή η οποία καταθέτει στον Ο.Η.Ε. μνημόνιο συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία για την Ποντιακή Γενοκτονία.

Το 1999 συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΠΟΠΣ στην συνέλευση των ανά την υφήλιο Ποντιακών Ομοσπονδιών που συνήλθε στην Βοστώνη των ΗΠΑ για την σύνταξη και επικύρωση του καταστατικού συγκρότησης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού.

Το 2000 δημιουργεί, μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο, το Ιδρυμα Στεγαστικής Αποκατάστασης Προσφύγων, με σκοπό την εφαρμογή προγράμματος στέγασης των εγκατεστημένων στις Σέρρες νεοπροσφύγων.

Το 2001 εκλέγεται αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων «ΠΟΠΣ».

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

Από το 1968, που αρχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα, παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του σε κάθε φορέα κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνική ομάδα, που ζητά την συνδρομή του. Στα πλαίσια αυτής της τακτικής.

α) εξεπόνησε δωρεάν τις μελέτες και επέβλεψε την κατασκευή περισσοτέρων των είκοσι Ναών στην πόλη και διάφορα χωριά του Νομού Σερρών.

β) εξεπόνησε δωρεάν τις μελέτες του γηροκομείου και του Ορφανοτροφείου Σιδηροκάστρου.

γ) παρέχει από το 1974 μέχρι σήμερα δωρεάν τεχνική υποστήριξη και εξεπόνησε τις μελέτες όλων των έργων που εκτελέσθηκαν στην Ιερά Μονή «Παναγία Σουμελά»

δ) Το 1994 αποφασίζει μαζί με τον αδελφό του να αναλάβει με ίδιες δαπάνες την κατασκευή της κεντρικής πτέρυγας του υπό ανέγερση νέου γηροκομείου Σερρών Πρόκειται για πολυτελές κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.300 μ2 που εγκαινιάζεται επίσημα το 1999

ε) Το 2000 δημιουργεί, μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο, το Ιδρυμα Στεγαστικής Αποκατάστασης Προσφύγων «ΜΩΥΣΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ», με σκοπό την εφαρμογή προγράμματος στέγασης των εγκατεστημένων στις Σέρρες νεοπροσφύγων.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Από το 1968 συμμετέχει στα περισσότερα από τα επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (σκυροδέματος, γεωτεχνικά, οδοποιίας κ.λ.π.)

Συμμετείχε σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια του Ποντιακού Ελληνισμού

Επανειλημμένα παρουσίασε εισηγήσεις του, κυρίως σε συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο τα προβλήματα του Ποντιακού Ελληνισμού. Όπως:

Το 1993 στην Θεσ/νίκη σε ημερίδα για τους νεοπρόσφυγες με θέμα «Προβλήματα των παλιννοστούντων Ποντίων από την τέως Σ.Ε. και τρόποι επίλυσής τους»

Το 1994 στην Ξάνθη σε ημερίδα για την οργάνωση υποδοχής των νεοπροσφύγων στην Θράκη με θέμα «Τρόποι εξασφάλισης θέσεων εργασίας για την εργασιακή αποκατάσταση των εγκαθισταμένων στην Θράκη παλιννοστούντων»

Το 1996 στην Μελβούρνη σε Συνέδριο της Ποντιακής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας με θέμα «Ιστορία της Ιεράς Μονής ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ στον Πόντο»

Το 1998 στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ σε συνέδριο της Ποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ – Καναδά με θέμα «Το Μοναστήρι της Σουμελά έδρα Ποντιακής Αμφικτιωνίας»

Τον απρίλιο του 2001στην Θεσ/νίκη σε ημερίδα της ΠΟΠΣ με θέμα «Προτάσεις για την αναδιοργάνωση του Ποντιακού Ελληνισμού του Ελλαδικού χώρου»

Τον Δεκέμβριο του 2001στην Θεσ/νίκη σε ημερίδα της ΠΟΠΣ για τους νεοπρόσφυγες με θέμα «Πρόταση για την στεγαστική αποκατάσταση των νέοπροσφύγων»

 

 

 

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ι.ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

Για ειδική ενημέρωση σε θέματα του συλλόγου υπάρχει στην ιστοσελίδα το κεφάλαιο «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», όπου μπορείτε να απευθυνθείτε.

Επί των ημερών της προεδρείας του Ι. Μωυσιάδη στην Εύξεινο Λέσχη πραγματοποιήθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του συλλόγου, και ζήσαμε ορισμένες από τις ωραιότερες στιγμές του όπως:

1) 1967 εκπόνηση της μελέτης και έκδοση της οικοδομικής αδείας της ιδιόκτητης τετραορόφου οικοδομής του συλλόγου δωρεά του ιδίου.

2) 1971 παρουσίαση του θεατρικού έργου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» από θεατρική ομάδα του συλλόγου, με μεγάλη επιτυχία.

3) 1993 ίδρυση της Βυζαντινής Χορωδίας με την διεύθυνση του θεολόγου και ιεροψάλτου κ. Α. Θεοδωρίδη. Δύο χρόνια αργότερα ο σύλλογος προμηθεύεται δωρεά του γραφείου ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας παρασημαντικής (βυζαντινής μουσικής γραφής) για τις ανάγκες της χορωδίας.

4) 1994 έκδοση του μηνιαίου δημοσιογραφικού οργάνου του συλλόγου «Ακρίτες Σερρών», που διανέμεται δωρεάν στα μέλη.

5) 1999 καθιέρωση προγράμματος ετήσιας παρουσίασης στην πόλη διακεκριμένου ομιλητή με θέμα σχετικό με την ποντιακή ιστορία. Παρουσιάζονται διαδοχικά οι καθηγητές Φωτιάδης, ….. Αγτζίδης, οι κυρίες Θεοφυλάκτου και …. . Η μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος είναι η ταυτόχρονη παρουσίαση σε ένα απόγευμα τεσσάρων επιστημόνων διεθνούς φήμης, των καθηγητών Κεσίδη, ….. και του φημισμένου Βύρωνα Σαριγιαννίδη, λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση των εργασιών του στην υπερκαυκασία στον διεθνή τύπο (TIME).

6) 1994 ίδρυση τμήματος παλιννοστούντων και έναρξη λειτουργίας ειδικού τμήματος στο γραφείο των αφών Μωυσιάδη με δαπάνες τους υπηρεσίας ερεύνης και υποστήριξης των υποθέσεων βοηθείας τους. Σχεδιάζεται και συμπληρώνεται βάση δεδομένων για 4500 πρόσφυγες και έτσι συμπληρώνονται και υποβάλλονται άμεσα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τρόπο αξιόπιστο και νόμιμο για την προώθηση της παρεχόμενης βοηθείας κάθε μορφής από τις κρατικές υπηρεσίες.

7) 1995 ίδρυση του τμήματος θεάτρου του συλλόγου. Παρουσίαση του έργου «Καπετάν Φωφώτς» με παραστάσεις στις Σέρρες, την Σκοπιά, την Κοζάνη, την Ξάνθη, σε 6 πόλεις της Νοτίου Ρωσίας, την Βοστώνη των ΗΠΑ, και την Μελβούρνη της Αυστραλίας.

8) 1995 ίδρυση της ποδοσφαιρικής ομάδος «ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΕΡΡΩΝ» με πολύ καλές επιδόσεις στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.

9) 1995 ίδρυση τμήματος άρσης βαρών και πάλης.

10) 1996 ίδρυση του τμήματος νεολαίας του συλλόγου. Καθιερώνεται ετήσια μεγάλη εκδρομή του χορευτικού τμήματος και εκτελούνται εκδρομές στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Κέρκυρα, την Κρήτη αλλά και το Λονδίνο της Μ. Βρετανίας και το Μάλμοε της Σουηδίας.

11) 1996 οργάνωση στη πόλη των Σερρών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική Αυτογνωσία με κεντρικό θέμα «το ποντιακό τραγούδι». Η εκδήλωση αποτελεί έκτοτε υπόδειγμα οργάνωσης για τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του χώρου.

12) 1999 συμμετοχή στα προγράμματα προσκλήσεως πολιτιστικών συλλόγων σε φολκλορικές εκδηλώσεις της πόλης με την φιλοξενεία και ξενάγηση της πολυμελούς αποστολής του χορευτικού τμήματος της «Ομόνοιας» Αραδίππου Κύπρου. Δύο χρόνια αργότερα η πρόσκληση θα επαναληφθεί με τον σύλλογο «Κύζικος» Λουτρακίου.

13) 1999 ίδρυση υποστηρικτικού τμήματος του συλλόγου με την πρόσληψη τριών προσφύγων σε θέσεις γραμματέως και με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των υπηρεσιών, που έως τότε εξυπηρετούσε το ειδικό τμήμα του γραφείου. Το τμήμα εξοπλίζεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και οργανώνεται με την βάση δεδομένων και τα λοιπά υπολογιστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το γραφείο.

Από το 2001 μετά την έναρξη της επισήμου λειτουργίας του ιδρύματος «Ι.Σ.Α.Π. Μωυσής Μωυσιάδης» ο Ι. Μωυσιάδης αναγκαστικά αποχωρεί από την προεδρεία του συλλόγου, η υποστήριξη όμως του ποντιακού ζητήματος και μέσω αυτού του θεσμού θα συνεχισθεί.